Tag: thetastefood

News

ข้อเสียของ อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม ทั่วไป !

ข้อเสียของ อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม ทั่วไป ! อาหารปั่นผสม เป็นอาหารที่ใช้ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถกลืนอาหารเองได้ เป็นอาหารทางการแพทย์ที่ได้รับความนิยมและการยอมรับที่สามารถใช้ได้ในทางการแพทย์ เพื่อให้กับผู้ป่วยที่ต้องให่อาหารทางสายยาง โดยมีกระบวนการผลิตที่ต้องมีนักโภชนาการควบคุม และต้องมีคำสั่งจากแพทย์ และต้องการรับรองจากแพทย์จึงจะสามารถนำอาหารปั่นผสมมาให้แก่ผู้ป่วยได้ อาหารปั่นผสม แม้จะมีการควบคุมจากนักโภชนาการ และกระบวนการผลิตที่มีความสะอาดและปลอดภัยตามมาตรฐานของโรงพยาบาล แต่ก็ยังมีข้อเสียอยู่ในเรื่องของวัตถุดิบและระยะเวลาในการเก็บรักษาของอาหารปั่นผสม ข้อเสียของอาหารปั่นผสมนั้น คือระยะเวลาในการเก็บอาหารนั้นน้อยเกินไป เนื่องจากอาหารปั่นผสมจะต้องรับประทานทันทีหลังจากปรุงเสร็จ เพื่อความสดใหม่ของอาหารและอาหารปั่นผสมมีความเสียได้ง่าย จึงมีความจำเป็นต้องรับประทานอาหารทันที แม้ว่าอาหารจะผลิตจากวัตถุดิบที่สดใหม่ และปรุงสุกแล้ว แต่กระบวนการการเก็บรักษายังไม่ดีเท่าที่ควร อาหารปั่นผสมจึงไม่สามารถทำสต็อคไว้ได้ รวมไปถึงผู้ป่วยที่ต้องใช้อาหารปั่นผสมทุกวัน ก็ไม่สามารถกักตุนอาหารไว้ได้ จึงต้องผลิตอาหารปั่นผสมวันต่อวัน เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และสารอาหารที่มีคุณภาพที่ผู้ป่วยจะได้รับเข้าสู่ร่างกาย สำหรับข้อเสียของอาหารปั่นผสม นอกจากระยะเวลาของการเก็บรักษาอาหารแล้ว ยังมีเรื่องของค่าใช้จ่าย เพราะอาหารปั่นผสมมีราคาที่ค่อนข้างแพงหากเทียบกับราคาอาหารทั่วไปต่อ 1 มื้อ เพราะต้องใช้กระบวนการในการผลิตหลายขั้นตอนนั่นเอง ข้อดีของอาหารปั่นผสม อาหารสายยาง เป็นอาหารทางทางการแพทย์...

News

อาหารสุขภาพ เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากอาหารที่ดี

อาหารสุขภาพ เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากอาหารที่ดี “มีคำพูดที่ว่าตัวตนของเรา สะท้อนออกมาจากสิ่งที่เรากิน” คุณอยากให้ตัวคุณเป็นแบบไหน ก็ให้ทานอาหารแบบนั้นเพราะอาหารทุกอย่างที่เราทานเข้าไปจะสะท้อนออกมาเป็นสุขภาพของเราเอง มันถึงเวลาแล้วหรือยัง ? ที่คุณต้องกลับมารักตัวเอง ให้อาหารที่ดีสะท้อนตัวตนที่ดีของคุณออกมา ให้คุณเป็นคนที่สุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก 1. เริ่มต้นสุขภาพดีในแต่ละมื้อของวัน ด้วยการคัดสรรเมนูอาหารและวัตถุดิบที่ดีมีประโยชน์ อุดมไปด้วยสารอาหารครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ ข้าว ผัก และผลไม้ ต้องคัดเลือกจากแหล่งอาหารที่มีมาตรฐาน ไร้สารเคมี เติบโตตามธรรมชาติปราศจากสารเร่งและสารปนเปื้อน ยิ่งภาวะเร่งรีบในปัจจุบันทำให้อาหารถูกปรุงแต่งด้วยสารเคมีต่างๆ เมื่อคุณรับประทานเข้าไปร่างกายจึงเป็นแหล่งรวมของสารเคมีที่ก่อให้เกิดโรค ค่อยๆ สะสมในร่างกาย ซึ่งทำให้คุณอายุสั่นลงโดยที่คุณไม่รู้ตัว เริ่มต้นดูแลตัวคุณเองก่อนที่จะสาย ควรรับประทานอาหารให้เป็นยา ไม่ใช่ให้โทษ ด้วยอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ สร้างสุขภาวะและสมดุลให้กับร่างกาย 2. อาหารคือตัวเรา เพราะร่างกายของคุณเจริญเติบโตได้ก็เพราะอาหาร เราต้องรับประทานอาหารในทุกๆ วัน เพื่อบำรุงร่างกายให้มีสุขภาพที่ดี ปราศจากการเจ็บป่วย...