Tag: idolsmiledental

News

แบบไหนดีกว่ากัน ! ระหว่างการ จัดฟันแบบใส กับการจัดฟันแบบรวดเร็ว Fastbraces

แบบไหนดีกว่ากัน ! ระหว่างการ จัดฟันแบบใส กับการจัดฟันแบบรวดเร็ว Fastbraces ในการรักษาทางทันตกรรม เป็นการแก้ไขปัญหาฟันในทุกรูปแบบ ขึ้นอยู่ที่ว่าผู้เข้ารับการรักษามีปัญหาเกี่ยวกับช่องปากอย่างไร ซึ่งแต่ละบุคคลแน่นอนว่า มีปัญหาแตกต่างกันอย่างแน่นอน หลายคนเลิกจะเข้ารับการจัดฟัน เพราะมีปัญหาฟันที่ซ้อนเก อย่างรุนแรงและอยากมีฟันที่เรียงกันสวยงามและเป็นธรรมชาติ แต่บางกรณีก็มีผู้ที่มีปัญหาฟันเพียงเล็กน้อย และเข้ารับการจัดฟันแบบใส ซึ่งทันตแพทย์อาจจะแนะนำให้จัดฟันในรูปแบบ เพราะการจัดฟันแบบใส เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาฟันเพียงเล็กน้อยหรือผู้ที่เคยผ่านการจัดฟันมาแล้ว แต่ไม่ใส่รีเทนเนอร์ จึงทำให้เกิดฟันห่างได้ ซึ่งถึงแม้ผู้ที่เคยจัดฟันมา แต่ใส่รีเทนเนอร์ไม่สม่ำเสมอ ทำให้เกิดปัยหาตามมา แต่อย่างไรก็ตาม หากเข้ารับการจัดฟันแบบใส จะต้องมีวินัยในเรื่องของการสวมใส่เครื่องมืออย่างมาก เพราะไม่อย่างนั้น ก็จะเกิดปัญหาเดิมๆได้ ความแตกต่างระหว่างการจัดฟันแบบใส กับการจัดฟันแบบรวดเร็ว Fastbraces มีข้อแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องของเครื่องมือ เครื่องมือการจัดฟันแบบใส สามารถถอดออกได้ และมีความหลากหลายในการรับประทานอาหาร รวมไปถึงสามารถทำความสะอาดช่องปากได้อย่างเต็มที่ ในขณะที่การจัดฟันแบบรวดเร็ว Fastbraces ไม่สามารถถอดเครื่องมือออกได้...

News

ข้อห้ามในการรับประทานอาหาร สำหรับผู้ที่ จัดฟันแบบใส Invisalign

ข้อห้ามในการรับประทานอาหาร สำหรับผู้ที่ จัดฟันแบบใส Invisalign การจัดฟันแบบใส เป็นการจัดฟันรูปแบบใหม่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เป็นการรักษาที่นำนวัตกรรมมาใช้ในการวางแผนการรักษา จนถึงการรักษา โดยนวัตกรรมนี้สามารถวางแผนการรักษาด้วยระบบ 3D และผู้เข้ารับการรักษาสามารถดูผลการรักษาล่วงหน้าได้ ข้อดีสำหรับการจัดฟันแบบใส คือสามารถมองเห็นเครื่องมือการจัดฟันได้ยาก ซึ่งจะดูเป็นการจัดฟันที่เป็นธรรมชาติมาก นอกจากนี้ยังสามารถถอดเครื่องมือออกได้ขณะรับประทานอาหารและการทำความสะอาดฟัน การถอดเครื่องมือออกได้นี่เองเป็นการสะดวกในการรับประทานอาหาร ผู้เข้ารับการจัดฟันแบบใส Invisalign จึงมีความหลากหลายในการรับประทาน สามารถรับประทานอาหารได้ทุกรูปแบบ โดยไม่กระทบต่อเครื่องมือการจัดฟัน การจัดฟันแบบใส ถึงแม้ว่าจะรับประทานอาหารได้อย่างหลากหลาย แต่การจัดฟันแบบใส การมีวินัย ถือเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมาก หากผู้เข้ารับการจัดฟันไม่มีวินัยในการใส่เครื่องมือการจัดฟันที่ทันตแพทย์แนะนำให้ใส่ทุกวันเป็นประจำอย่างน้อยวันละ 20-22 ชั่วโมง ซึ่งมีความสำคัญมาก เพราะจะส่งผลต่อการจัดฟันด้วย อย่างไรก็ตาม การจัดฟันแบบใส ก็มีพฤติกรรมการรับประทานที่จำกัดในการจัดผันแบบใส นั่นก็คือ หากผู้เข้ารับการจัดฟัน มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารจุกจิก กินขนมหลังจากมื้ออาหาร รวมไปถึงการจิบกาแฟตลอดวัน ถือเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงการมีวินัยในการใส่เครื่องมือ...