Tag: ประวัติศาสตร์

World news

ประวัติศาสตร์ กัปตัน กัวลาเกอร์ ตำนาน Highwaymen ของไอร์แลนด์

ในขณะที่ไอร์แลนด์เตรียมการครบรอบ 100 ปีของการได้รับเอกราชโจรที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักและข่าวลือเรื่องสมบัติที่ฝังอยู่ของเขาก็ถูกจดจำในมุมห่างไกลของประเทศ